Om tjenesten
Kort beskrivelse Løten Arbeids- og Opplæringssenteret (LAOS), er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, arbeid og opplæring.

Den enkelte bruker skal gis:
- et individuelt tilpasset tilbud
- som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.

Aktiviteter:
Aktivitetstilbudene har som mål å fremme utvikling hos brukerne gjennom deltagelse i samhandlingssituasjoner og gjennom opplevelser i og utenfor senteret. Musikk, drama, uteopplevelser, bading, sansestimulering og forming er eksempel på tilrettelagt aktivitet.

Sysselsetting og arbeidstrening:
Løten Ved og Service har tilhold i Veensliveien og gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening til personer med ulike behov for til­rettelegging.

Løten vaskeri og tekstil har tilhold på Brenneriet og tar i mot vask fra privatpersoner, privat og offentlig virksomhet.
Systua er nyetablert høsten2006 og syr interiørtekstiler på oppdrag fra Ia Torgersen.
Kriterier/vilkår Tilbudet gis til voksne innbyggere i Løten kommune som ikke har et tilbud i det ordinære arbeidsliv eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist 20. februar med hovedinntak medio august.
Søknaden sendes til Løten arbeids- og opplæringssenter
Postboks 113
2340 Løten
Saksbehandlingstid Søknader om tilbud behandles og besvares innen 3 uker.
Klagemulighet Klage på vedtak sendes til Virksomhetsområdet Kvalifisering. Orientering om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte følger melding om vedtak.
Annen informasjon

Tjenesten er gratis og det kan innvilges transport til de av brukerne som på grunn av sykdom, skade eller lang reise har behov for dette.

Senterets åpningstid er mandag - fredag. Senteret er stengt i Romjula, dagene før påske og 3 uker for ferieavvikling i juli (fellesferie). Senteret er stengt i forbindelse med gjennomføring av tilsammen 4 planleggingsdager i løpet av skole og arbeidsåret. Alle deltakerne skal ha 4 ukers ferie, hvorav 3 uker sammenhengende i fellesferien. Ferie og fritid ut over dette innvilges etter søknad. 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Spørsmål om tilbudet kan stilles til Løten arbeids- og opplæringssenter ved avdelingsleder.
Ansvarlig enhet
Kvalifisering
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løiten Brænderi (tidl. Administrasjonsbygget).
Løten ved og service har lokaler i Veensliveien 9.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-12-02