Om tjenesten
Kort beskrivelse En viktig rettighet er retten til å få utarbeidet en individuell plan.
Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp deg som bruker.
Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Vi benytter det web-baserte verktøyet Acos til å skrive individuell plan sammen med brukeren.
Målgruppe
Personer som trenger koordinerte tjenester.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Meldinger/ henvendelse behandles fortløpende.
Søknaden sendes til Postboks 113, 2341 LØTEN

Systemkoordinator for personer under 18 år:
Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021
sigrid.sjolie@loten.kommune.no
Helse- og familietjenesten, Stasjonsvegen 12 (2. etg.)

Systemkoordinator for personer 18 år og eldre:
Anne-Lise Jensen , tlf. 62 56 41 31/ 918 66 835
anne.lise.jensen@loten.kommune.no
Løten Helsetun, Sykehusvegen 10.
Annen informasjon

Elektronisk individuell plan:
Bruk elektronisk individuell plan 
 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhetsområdet Bolig, Rehabilitering og Aktivisering (BRA)
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-17