Vedtatt i kommunestyret 17. februar 2016 sak 4/16

Last ned Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020 her