GATELYS.

Feil på gatelys i Løten meldes servicekontoret i Løten kommune:

tlf: 62 56 40 00  epost:post@loten.kommune.no

- Takk for at du melder fra!