Last ned søknadsskjema om ekstrafri som gjelder for grunnskolen i Løten kommune her.
Dette skjemaet skal brukes ved søknad om ekstrafri utover 1 dag.

Med henvisning til opplæringslovens § 2-11 gjøres det oppmerksomme på at dere som foresatte skal sørge for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Det derfor tas kontakt med kontaktlærer for å få arbeidsopplegg for perioden det søkes fri fra.

Skjema

Last ned skjema: Søknad om ekstrafri her (word)

Last ned skjema: Søknad om ekstrafri her (pdf)