Økonomiplanen og budsjettet ble endelig behandlet i Kommunestyret 17. desember 2010. Du finner link til dokumentet nedenfor.

 

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014