Leksetiden for skoleåret 2019/20 blir fordelt slik:

 

Onsdag:

3. og 4.klasse har leksehjelp 14.00-15.00

 

På onsdag blir det ikke måltid etter skoletid på SFO. De må ha med seg ekstra matpakke den dagen og spise under leksetiden. Matpausen er en del av leksetiden.  

 

De barna som har 100 % SFO-plass og melder seg på leksehjelp, får reduksjon i foreldrebetaling.

 

Vi forventer at barnet sitter rolig og jobber med leksene og forholder seg til de vanlige klasseromsreglene ved skolen.

Vi har daglig kontakt med kontaktlærer som vil få beskjed om hvordan barnet jobber.

 

Tilbudet med leksetid gjelder selv om eleven er ferdig med leksene, eller at det ikke blir gitt lekser i en periode. I slike tilfeller vil eleven få andre oppgaver i leksetiden.

 

Hvis barnet ikke skal ha leksehjelp en dag, vær snill og send en melding på mobil til trinnet eller sfo.

Ønsker dere endre dager eller melde dere på, ta kontakt med SFO-leder på
e-post:

 Bjørn Atle Nilssen eller telefon 912 44 117