Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

FiksGataMi er en nettside for å melde inn feil på gater og gatelys

Foreningen NUUG har lansert en ny tjeneste: FiksGataMi, som er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer på og ved veiene.

Illustrasjonsfoto - veibukk som viser feil i veien.Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan innbyggerne rapportere problemer i sitt lokalmiljø. Nettsiden er selvforklarende og enkel å bruke.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet. For Løten kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av dette nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. FiksGataMi gjør det også mulig for brukerne selv å melde fra når problemer er løst.

Tjenesten er utviklet av NUUG med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter etter ide fra FixMyStreet i England som mottar rundt 2000 meldinger pr. uke.

 

Sist endret: 17.02.2015
|
|
|