Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Er det vondt å være hjemme?
Mange opplever vold, slag, overgrep og mye alkohol hjemme.
Det skal ikke være sånn - du skal ikke holde det for deg selv.
Si STOPP og søk hjelp.

Ring alarmtelefonen 116 111, det er gratis.