Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.

Se også:

>> Se også priser og betaling 

Løten arbeids- og opplæringssenter- Løten ved og service

Per semester 2017  2018 
Norskopplæring arbeidsinnvandrere4 0004 100
Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter),
per semester inntil
1 9902 040
Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk.600620
Statsborgerskapsprøve600620


Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

- Det betales i 11 mndr. per år, det vil si ikke for juli måned.

Inntekt

 2017  2018  
Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sats kr. 205 kr per måned i 2018.  
Timesats - inntekt over 2 G210210
Maksimumssats - inntekt over 2 G750770
Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G1 4501 490
Maksimumssats - inntekt over 4 G2 2502 310
Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skatteligning.   


>> G = Folketrygdens grunnbeløp (Link til NAV.no)

Betaling for mat i bosenter

                             20172018
Frokost2930
Lunsj (ny fra september 2017)2525
Middag6870
Aftens2930


Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. 

Middagsutbringelse

 20172018
Middag med dessert8183


Trygghetsalarm

 20172018
Per måned                    360 - endret til kr. 230,- 21.08.2017240
Trygghetsalarm med GSM-kort384utgår

 

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.