Kommunestyret i Løten har i sitt møte den 25.01.12 godkjent reguleringsplan for ny Rv. 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense.


Nærmere opplysninger om planene fås ved henvendelse til Løten kommune.

Les også: Reguleringsplan for ny Rv. 3/25