Det som meldes inn av arrangementer blir godkjent av oss i løpet av uka, kanskje samme dag, og spres da til sider i Løten, Stange, Ringsaker og Hamar kommune, samt til Ditt distrikt, Hamarregionen reiseliv, Villmarksriket, Kulturnett, nasjonal APP for kulturarrangementer og noen flere sider, litt avhengig av arrangementstype.

Noen av arrangementene vil også profileres på Løten kommunes hjemmeside.

NB! Vi profilerer kun saker som er lagt inn i kulturkalenderen.

Meld inn ditt arrangement her