Godkjent reguleringsplan kan lastes ned fra prosjektets dokumentarkiv.

Bla deg litt nedover på Statens vegvesen sin oversiktside på reguleringsplaner knyttet til ny riksveg.