Gebyrer på vann og avløp

 
Årsavgifter vann og avløp (mva kommer i tillegg)


2022

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)

25.13

Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)

31,50

For abonnenter som ikke avleverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:

1 000

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyning

2 000
  • Det beregnes 1 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for bebyggelse.
  • Det beregnes 0,5 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for fritidsbebyggelse.
 

4.1.2 Abonnementsgebyr vann

 

4.1.3 Abonnementsgebyr kloakk

 


4.2 Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)


2022

Tilknytningsavgift vann - boligeiendom pr boenhet 

12 500

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet

12 500

Tilknytningsavgift vann - næring pr. bruksenhet

12 500

Tilknytningsavgift kloakk - boligeiendom pr. boenhet

12 500

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

12 500

Tilknytningsavgift kloakk - næring pr. bruksenhet

12 500


4.3 Septikrenovasjon

 


4.7 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg


2022

Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

3 840