Kommunestyret har vedtatt følgende forskrifter om mindre avløpsanlegg:

Forskriftene regulerer behandling, tømming, tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg. For mer informasjon om mindre avløpsanlegg trykk her.