Forskriftene erstatter forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg og forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra 2007 .

Kommunestyret har vedtatt følgende forskrifter om mindre avløpsanlegg:

Forskriftene regulerer behandling, tømming, tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg. For mer informasjon om mindre avløpsanlegg trykk her.