Da Løten kommune startet arbeidet med å gjøre research for å fylle et Munch-senter med innhold, var vi kjent med at det fantes 5 tegninger som var tegnet her og et par brev som viste at kunstneren tilbrakte noen somre på Ådalsbruk i ungdommen. Men etter noen timers arbeid i Munch-museets bibliotek og magasiner, ble det avdekket at det var snakk om over 30 tegninger og en rekke brev som fortalte om forholdet mellom familien Munch og deres omgangskrets i Løten og Elverum. De hadde nære tilknytninger både til Munthegården og til prestegården på Elverum og spesielt nære bånd til familien Thingstad på Engelaug Østre som de leide husrom hos i et par år.

Det ble betydelig mer stoff enn det er plass til på veggen i Munch-senteret, og alle de gode historiene og tegningene kommer nå mellom to permer. Åse Krogsrud har forfattet boken, Magne Bruteig ved Munch-museet har skrevet et avsnitt om tegningene og Steffen Laursen har gjort det grafiske arbeidet.

Omtale av forfatter Åse Krogsrud på Nrk sine hjemmesider

Du kan bl.a lese mer om boka på NRKs nettsider og mye mer om Munch-prosjektet på Løten kommunes nettsider.