Om du ønsker å sjekke vannkvaliteten, ta kontakt med Servicekontoret for å få nødvendig beholder/ utstyr, og oppbevar vannet kjølig før det sendes med post til Labnett sine laboratorier i Hamar, Skien eller Stjørdal -helst samme dag som vannprøven er tatt.


Vannprøven kan også leveres direkte til Labnett (www.labnett.com).
Link til

Les mer om fremgangsmåte/ fakta her
Faktaark vannprøver 2012 (På Labnett.no)

Du kan ta kontakt med Servicekontoret i Løten på tlf: 62 56 40 00/ post@loten.kommune.no