Om tjenesten
Kort beskrivelse Restskatt utgjør differansen mellom utlignet og utskrevet forskuddskatt, betalt tilleggsforskudd og godskrevet forskuddstrekk. Rentetillegg påløper etter egne regler.

Restskatt forfaller 3 uker etter utlegg av skattelisten – dog ikke tidligere enn 20. august. Restskatt over kr. 1000,- blir delt i 2 terminer, hvorav 2. termin forfaller fem uker senere enn første termin.

Skatteoppkrever sender ut innbetalingsblanketter og det er skatteoppkrever som kan imøtekomme en eventuelt utsettelse av innbetaling.

Søknad om utsettelse eller en eventuell oppdeling av beløpet som skal innbetales, sendes til skatteoppkrever.
Målgruppe
Skattebetalere
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Dersom noen mener at restskatten ikke er riktig, må det klages til Skatt Øst.
Skatteoppkrever har kun med innkreving av skatten.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Løten kommune, skatteoppkrever@loten.kommune.no, tlf. 62 56 40 00
Ansvarlig enhet
Økonomiseksjonen, skatteavdelingen
Besøksadresse Tingberg, Kildevegen 1
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-03-05