Om tjenesten
Kort beskrivelse Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold. Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne avgifter og innbetale med samme frister som forskuddstrekk:

1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. juli
4. termin 15. september
5. termin 15. november
6. termin 15. januar

A-meldingen (A01) sendes inn for hver måned (periode) innen den 5. i påfølgende måned.

Registrering av A-meldingen skjer elektronisk, enten via lønnssystem, Altinn eller manuelt direkte til Skatteetaten.
Skatteoppkrever har ikke mulighet til registrering eller korrigering av krav.

Merknad:
En eventuell utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift skal avgjøres av skatteoppkrever
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Økonomiseksjonen
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1 (Rådhuset Tingberg)
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-03-05