Om tjenesten
Kort beskrivelse Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold. Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne avgifter og innbetale /sende inn terminoppgave med samme frister som forskuddstrekk:

1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. juli
4. termin 15. september
5. termin 15. november
6. termin 15. januar

Terminoppgaven leveres via Altinn (www.altinn.no) innen den 15. i de ovennevnte månedene.

Satsene for arbeidsgiveravgift i 2012 er:

Sone 1 - 14,1 %
Sone 1A - 10,6 %
Sone 2 - 10,6 %
Sone 3 - 6,4 %
Sone 4 - 5,1 %
Sone 4A - 7,9 %
Sone 5 - 0 %

Arbeidsgiveravgiften beregnes utfra hvor arbeidsgiver har sin kontorkommune.

Arbeidsgivere innrapporterer og innbetaler arbeidsgiveravgift pr. termin.
Merknad: En eventuell utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift skal avgjøres av skatteoppkrever
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Økonomiseksjonen
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1 (Rådhuset Tingberg)
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-08-25