Om tjenesten
Kort beskrivelse Forskuddstrekk skal betales av arbeidsgiver 6 ganger årlig:

1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. juli
4. termin 15. september
5. termin 15. november
6. termin 15. januar

Det som betales inn er forskuddstrekk som arbeidsgiver har trukket av lønnsutbetalingene til sine ansatte i de siste to måneder. Manglende innbetaling / gjennomføring av forskuddstrekk er straffbart.

Registrering skjer via A-meldingen. Enten via lønnssystem, Altinn eller manuelt direkte til Skatteetaten.

Skatteoppkrever har ikke mulighet til registrering eller korrigering av krav.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss skatteopprever@loten.kommune.no
Tlf. 62 56 40 00.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1 (rådhuset Tingberg)
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-03-05