Om tjenesten
Kort beskrivelse Forskuddstrekk skal betales av arbeidsgiver 6 ganger årlig:

1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. juli
4. termin 15. september
5. termin 15. november
6. termin 15. januar

Det som betales inn er forskuddstrekk som arbeidsgiver har trukket av lønnsutbetalingene til sine ansatte i de siste to måneder. Manglende innbetaling / gjennomføring av forskuddstrekk er straffbart. I tillegg til innbetaling skal terminoppgave / beregningsoppgave leveres innen den 15. i forfallsmåneden.

Skatteoppkreveren kontrollerer lønns- og trekkoppgaver, foretar beregninger og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss skatteopprever@loten.kommune.no
Tlf. 62 56 40 00.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1 (rådhuset Tingberg)
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2012-12-10