Driftsutvalget har bedt kulturskolen om en utredning og et forslag til utviklingsprogram. På denne siden vil all relevant informasjon bli lagt ut slik at den interesserte innbygger kan komme med innspill. Det viktigste er at kulturskolen er til nytte for så mange som mulig, og i første omgang nyttig for barn og ungdom.

Utredningen er ferdigstilt og ble vedtatt av kommunestyret i november 2009. Den ligger i kommunens servicekontor for de som skulle være interesserte i å ha et eksemplar.

Les kulturskoleutredningen her