Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle selvstendig næringsdrivende plikter å be om forskuddsskattekort. Forskuddsskatt kan også skrives ut i andre tilfeller der det antas at forskuddstrekket ikke vil være tilstrekkelig, for eksempel ved formuesskatt.

Forskuddskatt blir skrevet ut av Skatt Øst før inntektsårets begynnelse på grunnlag av formue og inntekt ved siste kjente likning. Det er bare Skatt Øst som kan endre på utskrevet forskuddskatt. Skatten betales normalt i 4 like store terminer.

Forfall:
Se frister og forfallsdatoer. (Menypunkt til høyre)

Det er Skatt Øst som beregner forskuddskatten, mens det er skatteoppkreveren som sørger for at den blir innbetalt. Dersom ikke skatten blir betalt inn ved forfall, iveksetter innfordring purring.

Samarbeidspartnere: Skatt Øst, tlf. 800 80 000.

Målgruppe
Selvstendig næringsdrivende og personer med formue.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Dersom skattebetaleren mener han er for høyt skattet, må vedkommende ta kontakt med Skatt øst
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00,
telefaks 62 56 40 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Elisabeth Walberg
Dato oppdatert 2019-03-05