Om tjenesten
Kort beskrivelse Skatteoppkrever skal påse og sikre at skattetrekk ( herunder utleggstrekk) og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

- Foreta kontroll av arbeidsgivers regnskap.

Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss , tlf 62 56 40 00
Ansvarlig enhet
Økonomiseksjonen
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1, Postboks 113, 2341 LØTEN
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-03-05