Om tjenesten
Kort beskrivelse Skatteoppkrever skal påse og sikre at skattetrekk ( herunder utleggstrekk) og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Kontroll av arbeidsgivers plikter i forbindelse med lønns- og trekkoppgaver inngår også i arbeidsgiverkontrollen.

- Foreta kontroll av arbeidsgivers regnskap.

Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00, telefaks 62 56 40 01
Ansvarlig enhet
Økonomiseksjonen
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1, Postboks 113, 2341 LØTEN
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Elisabeth Wahlberg
Dato oppdatert 2013-02-11