Om tjenesten
Kort beskrivelse Forhåndsskatt blir skrevet ut av Skatt Øst på bakgrunn av siste kjente likning og forfaller i to terminer:
15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
Hver termin settes som regel til ca en tredjedel av den utliknede skatt ved siste likning.

Skatt Øst fastsetter forhåndsskatten og kommunens skatteoppkrever sender ut innbetalings-giro og sørger for at pengene kommer inn.


Kontakt skatteoppkreverkontoret
Skatteoppkrever: Martin Tardel, tlf. 62 56 40 55
Konsulent: Inger Hilde Broekman, tlf. 62 56 40 58

skatteoppkrever@loten.kommune.no
Målgruppe
Aksjeselskap
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på skatten må rettes til Skatt Øst
Kontaktinformasjon
Kontakt oss
Tlf 62 56 40 00
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Elisabeth Wahlberg
Dato oppdatert 2019-03-05