Om tjenesten
Kort beskrivelse Forhåndskatt blir skrevet ut av Skatt Øst på bakgrunn av siste kjente likning og forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Hver termin settes som regel til ca en tredjedel av den utliknede skatt ved siste likning.

Skatt Øst fastsetter forhåndskatten og kommunens skatteoppkrever sender ut innbetalingsgiro og sørger for at pengene kommer inn.


Kontakt skatteoppkreverkontoret
Skatteoppkrever: Elisabeth Røste Wahlberg, tlf. 62 56 40 55
Konsulent: Inger Hilde Broekman, tlf. 62 56 40 58

post@loten.kommune.no
Målgruppe
Aksjeselskap
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på skatten må rettes til Skatt Øst
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00,
telefaks 62 56 40 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Elisabeth Wahlberg
Dato oppdatert 2013-02-11