Om tjenesten
Kort beskrivelse Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal uoppfordret levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker.

Innsending av lønns- og trekkoppgaver samt årsoppgave for arbeidsgiveravgift har følgende frister:
- manuelle oppgaver 20. januar i året etter inntektsåret
- Altinn / maskinelle oppgaver 31. januar i året etter inntektsåret.

Det er skatteoppkrever som registrerer alle lønns- og trekkoppgaver / årsoppgaver for arbeidsgiveravgift, samt foretar avstemming.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00 , telefaks 62 56 40 01.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Elisabeth Wahlberg
Dato oppdatert 2013-02-11