Planen ble vedtatt i Kommunestyret 31.08.2011, K-sak 41/11

Les Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Løten her