Prosjektleder i Løten:
Kontaktperson er virksomhetsleder for Kultur, informasjon og service, Bente Hagen
Tlf. 62 56 40 07 / 922 12 894  bente.hagen@loten.kommune.no