I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet består i dag av 5 medlemmer. Rådet konstituerer seg selv. Flertallet i rådet skal velges blant pensjonistene. Ved de siste valgene har man valgt inn en politiker slik at det er kontakt mellom eldrerådet og det politiske liv.

 

Medlemmer/ varamedlemmer av Løten Eldreråd for valgperioden 1.11.2015 – 31.10.2019:

Medlemmer: 

1. Helge Storsveen  
2. Gerd Bråthen  
3. Helge Lundsbakken  
4. Amund Sigstad 
5. Marit Bjørke 

Personlige varamedlemmer:

1. Aase Soug
2. Åse Fjærgård
3. Håkon Westerhaug
4. Jorun Langseth Ottosen 
5. Oddbjørn Kleppen