Om Eldrerådet:

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet.

  • Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
  • Eldrerådet består i dag av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
  • Rådet konstituerer seg selv. Flertallet i rådet skal velges blant pensjonistene. Ved de siste valgene har man valgt inn en politiker slik at det er kontakt mellom eldrerådet og det politiske liv.

 

Medlemmer/ varamedlemmer av Løten Eldreråd for valgperioden 2019 - 2023:

Leder:
Arne Borger Bekkevold

Nestleder:
Toril Hafslund Fossum

Medlemmer:
Helge Storsveen, Kjell Erik Rasen og Gerd Bråthen


Varamedlemmer:

1. Åse Soug
2. Per Bjørke
3. Jorun Langseth Ottosen
4. Håkon Westerhaug
5. Åse Fjærgård
 


Sekretær:

Cecilie Nilsen, virksomhetsleder for Hjemmebasert omsorg
tlf. 62 56 41 06/ 924 54 087