Om Eldrerådet:

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet.

  • Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
  • Eldrerådet består i dag av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
  • Rådet konstituerer seg selv. Flertallet i rådet skal velges blant pensjonistene. Ved de siste valgene har man valgt inn en politiker slik at det er kontakt mellom eldrerådet og det politiske liv.

 

Medlemmer/ varamedlemmer av Løten Eldreråd for valgperioden 1.11.2015 – 31.10.2019:

Se oversikt og kontaktinformasjon til medlemmene i Eldrerådet her