Medlemmer/ varamedlemmer av Løten Eldreråd for valgperioden 1.11.2015 – 31.10.2019:

Medlemmer: 

1. Helge Storsveen  
2. Gerd Bråthen  
3. Helge Lundsbakken  
4. Amund Sigstad 
5. Marit Bjørke 

Personlige varamedlemmer:

1. Aase Soug
2. Åse Fjærgård
3. Håkon Westerhaug
4. Jorun Langseth Ottosen 
5. Oddbjørn Kleppen