Vinterdrift i Løten kommune

Her finner du informasjon om brøyting og strøing av veger i Løten kommune.

Kommunen har en målsetting om å rydde vegene hurtig etter snøfall. Vi jobber for at det ikke skal ligge mer enn maksimalt 12 centimeter snø på vegene.

På veger skal brøyting iverksettes ved fem centimeter, og på gangveger og fortau ved tre centimeter.

Ved snøfall er det de største hovedvegene og gangvegene som prioriteres først, og senere boligfelt.

Mye av parkeringen i sentrum er privat eiendom, og prioriteres ikke først.

Kommunen strør en del av vegene selv, men har også leiet inn en lastebil, samt en enhet ved behov.

Vær obs på:

- At du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau.
- Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne.

Feil på gater og gatelys

Fiks gata mi, er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på veger. Ved feil kan innbyggere i Løten kommune rapportere problemer inn på www.fiksgatami.no.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. For Løten kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Oppdager du feil på gatelys i Løten, meld fra til servicekontoret i Løten kommune.