Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015 - 31.10.2019

Virksomhetsleder, Bente Hagen:
Telefon: 62 56 40 07
Mobil: 922 12 894
Epost: bente.hagen@loten.kommune.no

Politisk medlem:
1. Martin Kjelsrud (Ap)
2. Else Bjørke (SP)

Politisk varamedlem:
1. Turi Ann Melvold (Ap)
2. Jorun Langseth Ottosen (SP)

Ildsjel:

Åse Krogsrud

Løten Musikkråd:

Trond Ivar Søberg

Løten Idrettsråd:

Sidsel Trætteberg

Representanter Barn og unges
kommunestyre:

Gine Elisabeth Hønningstad
Sigrid Helene Bøgeberg

Ansatterepresentant
Sentralen Miljøsenter:

Mona M. Nygaard

Løten folkebibliotekTea Kristin Granhaug
Reglement for samarbeidsutvalg