Høgholen hadde ikke ønske om et stort arrangement, men det var et hyggelig møte hjemme hos ham mellom disse tre.Even Høgholen får kulturprisen av ordfører Bente Elin Lilleøkseth
Prisen er et bilde/ kulturprisdiplom laget av kunstneren Ann Avranden, samt en sjekk på kr. 11.000,- og blomster.

Even Høgholen fikk prisen for sin langvarige innsats innen dokumentasjon og formidling av natur- og kulturhistorie i Løten, blant annet en bok om orkideer i Løten almenning.

Even Høgholen er født i 1920 og vokste opp i Østroa. Han har utdannelse fra Evenstad skogskole og Norges landbrukshøgskole på Ås hvor han ble uteksaminert forstkandidat i 1946.

Se mer:

Kulturprisen i Løten