Her finner du oversikt over skjema som brukes i forbindelse med byggesaker.
Skjemaene kan skrives ut på papir og fylles ut for hånd.

Når skjema er fylt ut, kan du sende det med aktuelle vedlegg til:
Løten kommune, Postboks 113, 2341 LØTEN.

Skjema for: