Hjemmebasert omsorg har en fin brosjyre som beskriver demens-omsorgen i kommunen. Her kan du lese den eller laste den ned!

Les Brosjyre om demensomsorgen i Løten kommune her

Les om Demensteamet i Løten kommune her

Les om Hjemmebasert omsorg i Løten kommune her