Egenerklæring skjema

Egenerklæringen skal sendes eller leveres til NAV. Dersom egenerklæringen ikke returneres innen gitt frist i vedtak, kan hjelpen bli stanset eller redusert. 

 

Egenmelding skjema aktivitetsplikt

 

Skjema fylles ut på papir og sendes:

Postadresse: NAV Løten, Postboks 33, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildeveien 1, 2340 Løten (åpningstider NAV sin ekspedisjon  - klikk på linken)

Telefon: NAV kundesenter 55 55 33 33.

>> NAV Løten