Retningslinjer for ungdomsarrangement i Løten kommune
Vedtatt i Kommunestyret 19. februar 2014.

(Last opp dokumentet i egen fil her)

Ungdomsarrangement i denne sammenheng defineres som konserter, diskotek, dans eller LAN/ datatreff, som er tilgjengelig for offentligheten.

Regler for arrangementer er forankret i Lov om politiet §§ 11 og 14 jfr. Politivedtekt for Løten kommune §§ 25, 26 og 27.

Retningslinjene gjelder også for lukkede arrangementer med deltakere fra en eller flere skoler. Dette gjelder i tillegg for andre lukkede arrangementer, med flere enn 100 deltakere.
 

 1. De som er ansvarlige for arrangementet må senest 14 dager før arrangementet søke lensmann i Løten om tillatelse.
 2. Det bør tilstrebes at arrangementet legges i nærhet til den skolen der ungdommene tilhører. Skolearrangementer bør godkjennes hos skoleledelse og Foreldrerådet /  Foreldrenes arbeidsutvalg.
 3. Arrangementet skal være rusfritt.
 4. En voksen over 25 år skal stå ansvarlig for arrangementet, og fremvise utlån-/leieavtale til lensmann.
 5. Det skal være tilstrekkelig med vakter over 20 år, slik at man kan opprettholde nødvendig ro og orden. Navneliste på vakter skal sendes lensmann senest fem dager før arrangementet.
 6. Angående åpningstider tilrår vi følgende:
  Arrangement for ungdom i alderen 13 – 15 år avsluttes senest kl. 22.00.
  Arrangement for ungdom i alderen 15 – 18 år avsluttes senest kl. 01.00.
  Arrangementet kan søke om utvidet åpningstid når en kan dokumentere klare ungdomsmål i tråd med retningslinjene.
 7. Vi tilrår ikke at det arrangeres offentlige arrangementer som beskrevet over, for ungdom under ungdomsskolealder.

Løten 10.03.14

Jan Kampenhøy                                                                                                          Bente Elin Lilleøkseth
Lensmann                                                                                                                        Ordfører


Se også:

Politikontakt i Løten kommune