Justisdepartementet stadfestet den 14.09.00 med noen endringer vedtak av Løten kommunestyre 16. juni 2000 om nye politivedtekt for Løten kommune, Hedmark fylke, jfr. lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14

Les vedtekter her