Det skal kun søkes om redusert foreldrebetaling for eldste barn i barnehage.

  • Velg "skjema for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk.
  • Velg "skjema for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut skjema for hånd.

Skjemaer for lagring:

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid


Skjemaer for utskrift:

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

SØKNADEN SENDES:

LØTEN KOMMUNE
POSTBOKS 113
2341 LØTEN

Les mer om redusert foreldrebetaling her