Det skal kun søkes om redusert foreldrebetaling for eldste barn i barnehage.

Last ned søknadsskjema redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her

 

SØKNADEN SENDES:

LØTEN KOMMUNE
POSTBOKS 113
2341 LØTEN

Les mer om redusert foreldrebetaling her