• Velg "skjema for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk.
  • Velg "skjema for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut skjema for hånd.


Skjemaer for lagring:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede | Legeerklæring - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede | Parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemmede


Skjemaer for utskrift:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede | Legeerklæring - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede | Parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemmede


Ferdig utfylte skjemaer skal sendes til kommunen. Adresser står nærmere beskrevet på hvert skjema.

» Informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede