Dette reglementet ble vedtatt av kommunestyret i sak 08/390

Last ned hele reglementet her

Illustrasjonsbilde politiske møter

I Politisk delegeringsreglement finner du oversikt over blant annet hvilken myndighet som tilligger de politiske organene. Her finner du Politisk delegeringsreglement