Reglementet er gjeldende fra 23. juni 2021

Finansreglement for Løten kommune (pdf)