Eksterne lenker:

et regionalt kompetansesenter innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.

- statlig foretak som gir råd og økonomisk støtte til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Miljøkommune.no

- statelig veiledning til kommunen for å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Veiledning til kommunens arbeid med energi- og klima er samlet her.