Viktig informasjon som SKAL stå på faktura/ i filen:

Ressursnummer (et 6-sifret tall som begynner på 5), kun dette nummer plasseres i feltet ”Deres ref”

Fakturaadresse:

Løten kommune, Fakturamottak, Postboks 113, 2341Løten
Org.nr. registrert i ELMA:
964950679

Spørsmål?

Har du spørsmål om denne ordningen?
Henvend deg til oss på e-post: faktura@loten.kommune.no eller tlf. 62 56 40 63