Varsling om bruk av lys i forbindelse med ettersøk av påskutt hjortevilt:
 

Før kunstig lys kan benyttes skal kommunen varsles:

Tlf. 948 87 550