Varsling om bruk av lys

I forbindelse med ettersøk av påskutt hjortevilt:
Før kunstig lys kan benyttes skal kommunen varsles:

Tlf. 948 87 550