Svartkjel på bålMeldingsplikt
Før kunstig lys benyttes skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren
har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig.

 

 

 

I Løten kommune skal følgende telefonnummer benyttes: 94 88 75 50 (vakttelefon for fallvilt)

 

Meldingen om at kunstig lys vil bli benyttet skal inneholde opplysning om jaktområde og hvem jegeren er. Det samme gjelder for de som har benyttet motorbåt til henting av påskutt sjøfugl. 

Ved bruk av motorbåt for å hente påskutt sjøfugl skal jegeren varsle kommune og politi så snart som mulig.

Politiet nås hele døgnet ved å kontakte vaktsentralene 02800. Man skal ikke ringe 112.