"Trygt hjem" er etablert som et tilbud til ungdom i Hedmark om trafikksikker, rimelig transport hjem fra fest, både i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangementer.
Ungdom er særskilt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Målet er å få ungdom trygt hjem ved hjelp av offentlig transportmiddel.
 


De viktigste huskereglene for "Trygt hjem": 

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 22 år
  • Taxi skal bestilles før kl. 20.00 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på tlf. 62 58 88 88. Nummeret skal brukes i hele Hedmark, også for skyss hjem fra Gjøvik, Lillehammer og Røros!
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24.00 - 03.00
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
  • Det betales en egenandel på 50 kroner


Se også:
Hedmark trafikksikkerhetsutvalg sine nettsider: https://www.hedmark.org/Politikk/Raad-og-utvalg/Hedmark-trafikksikkerhetsutvalg/Trygt-hjem

Hjem for femti kroner