Økonomiske resultater 2014

Finansforvaltning og 
økonomisk resultat
finner du i vår
formelle årsberetning 2014

Diagram fra vår formelle årsberetning