Her kan du lese budsjett og økonomiplan. I dokumentet finner du også budsjettvedtaket. Forside budsjett og økonomiplan

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
 

Vedlegg til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 her