Boligsosial handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret i Løten 26.11.2014, sak 64/14

Les kommunestyresaken 64/14 her Forside boligsosial handlingsplan

Les Boligsosial handlingsplan her

NB! Dokumentet tar noe tid å laste opp