Legevakt

Holder til på Hamar sykehus. Åpent hverdager kl. 16.00-08.00.
Lørdag, søndag og helligdager er legevakta åpen hele døgnet.

Telefon:116 117
Ved livstruende tilstander ring 113.
Legevakta vil bare kunne yte hjelp ved akutte tilstander. Alle andre henvendelser skal skje til fastlegen.

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten er Hedmark fylkeskommune sitt ansvar. Mer informasjon finner du her:
Tannhelsetjenesten